Kategorije
Uključi se!

“MI – jučer, danas, sutra”

Kategorije
Uključi se!

Volontiraj na projektu “Za održivu budućnost”

Kategorije
Uključi se!

Volontiraj na projektu “Stručne kave za informiranije i zdravije mlade”

Udruga ZUM počinje sa svojim projektom “Stručne “kave” za informiranije i zdravije mlade” s ciljem informiranja i savjetovanja mladih o mentalnom, seksualnom i reproduktivnom zdravlju ali i zdravlju općenito te potaknuti mlade na veću brigu o sebi i svom zdravlju. Provodit će se brojne aktivnosti koje će utjecati na smanjivanje stigmatizacije i predrasuda oko mentalnog i seksualnog zdravlja i poticati mlade na dodatno informiranje i učenje o svome zdravlju. 😁😎
Pridruži se super mladom timu i sudjeluj u kreiranju aktivnosti 🤓🤩🥳

Kategorije
Uključi se!

Od pasivnog promatrača do aktivnog sudionika!

Trenutna situacija, nezaposlenost, nezadovoljstvo vlastitim životom i neuređenost države razlozi su zbog kojih mladi odlaze iz Hrvatske. Prema istraživanju Instituta za društvena istraživanja iz 2018. navodi da su mladi skloni odlasku i dugotrajnom ostanku u inozemstvu a razloga ima više, od utjecaja prijatelja koji su već otišli, obrazovanja, zapošljavanja do nezadovoljstva životom u Hrvatskoj a glavni razlog je odlazak u uređeniju zemlju gdje će se njihovo obrazovanje i rad cijeniti. (“Iskustvo migracije i planirani odlasci mladih iz Hrvatske”, Potočnik, Dunja ; Adamović, Mirjana).

“Evidentno je da se Hrvatska već suočava s brojim posljedicama negativnog migracijskog salda, od smanjenja broja stanovnika, depopulacije cijelih regija i zatvaranja obrazovnih ustanova do nedostatka radne snage određenog profila (čiji je najeklatantniji primjer medicinska struka) te urušavanja temelja mirovinskog sustava, gospodarskih posljedica i društvenog nezadovoljstva koje raste sa svakim novim izvještajem o odlasku hrvatskih građana u inozemstvo.” (“Iskustvo migracije i planirani odlasci mladih iz Hrvatske”, Potočnik, Dunja ; Adamović, Mirjana, 2018.).
Kroz manjak zdravstvenih djelatnika može se zaključiti kako sve više ljudi emigrira u naprednije zemlje. To svjedoči i turistička sezona koja je pokazala da nedostaje radne snage. Teško je nadoknaditi radnu snagu uvođenjem radnih dozvola jer su dosadašnji izvori radne imigracije istrošeni.

No, nije sve tako crno. Mladi su iskazali da žele završiti obrazovanje u matičnoj zemlji i pokušati ostvariti svoje ciljeve. Tek ako dožive neuspjeh otići će iz Hrvatske. Demografska slika neće se popraviti ako politika misli utjecati samo na ekonomski rast ili smanjiti stopu nezaposlenosti. Potrebno je ozbiljno shvatiti trenutnu situaciju i osvijestiti problematiku. Da bi došlo do promijene u smanjenju broja stanovnika potrebna je promjena: u obrazovnom sustavu, tržištu rada, demografskoj politici, mirovinskom sustavu itd.

Što će se dogoditi nakon smirivanja pandemije te hoće li migracijski saldo biti pozitivan ili negativan (a i stopa nezaposlenost biti veća ili manja) kao u krizi 2008. i ulaska u EU 2013.? Neizvjesnost nas grize ali potrebno je na vrijeme reagirati i utjecati.

Na nama je da učinimo što možemo. Putem projekta “MI – jučer, danas, sutra”, financiran od Europske Unije, želimo utjecati na daljnje iseljavanje i nezaposlenost mladih ljudi u Hrvatskoj. Nositelj projekta je Udruga mladih i Alumni FET Pula a Udruga ZUM partner je na projektu s drugim udrugama i institucijama iz Hrvatske. Znanstvena istraživanja i strukturirani dijalozi temelji su za izradu javnih politika koje bi dovele do novih reformi i mjera u Hrvatskoj. Osim toga, putem fokus grupa, radionica, debata i kampanja želi se podići svijest o ulozi organizacija civilnog društva u društvenoekonomskom razvoju. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda (Učinkoviti ljudski potencijali) i trajat će 36 mjeseci.

Stay tuned for more.

Kategorije
Uključi se!

Volonterska akcija “čišćenje Vallelunge”

Kluba mladih volontera/ki, kojeg vode Volonterski centar Istra i Udruga ZUM, organizirali su volontersku akciju “čišćenja Vallelunge”, koja se održala u subotu 13.6.2020. Volonteri, svijesni problema onečišćenja okoliša, pokrenuli su akciju čišćenja kako bi time i obilježili Svjetski dan zaštite okoliša, koji se obilježava 5.6.

Volonterskoj akciji priključilo se 40 mladih kako bi zajedničkim snagama očistili Vallelungu, gdje se svi građani Pule vole prošetati sa svojim društvom ili ljubimcem. U akciji smo primjetili postojanje velike količine raznovrsnog otpada kao i smeće koje je more nanijelo. Akcijom je prikupljeno je 10 000 litara otpada.

Akcija čišćenja krenula je sa okupljanjem mladih i svih zainteresiranih građana u 10h na lokaciji Vallelunga (gdje se organizira Croatia Bike week), trajala je tri sata nakon čega je osigurano osvježenje zahvaljujući pizzeriji Tivoli i donaciji pizza.  Akciji čišćenja pridružili su se se i mladi iz Dječjeg doma Ruže Petrović te mladi iz Doma za odgoj djece i mladeži. Ponosni smo na rad i na inicijativu članova/ica Kluba u području zaštite okoliša. Ovom akcijom željeli smo i promovirati važnost aktivnog sudjelovanja građana u pitanjima od interesa te ih potaknuti i na očuvanje na održavanje zelenih površina, šuma i adekvatno zbrinjavanje otpada.

Akcija čišćenja Vallelunge podržana je od strane Grada Pule i Herculanee.