Kategorije
Uključi se!

Uključi se u Erasmus + projekt “RasPrava”

Lijepe vijesti objavljujemo. Udruga ZUM partner je na još jednom važnom projektu za našu lokalnu zajednicu. Radi se o Erasmus + projektu “RasPrava”, nositelj projekta je Hrvatsko debatno društvo a partneri na projektu su Info Zona iz Splita, Udruga mladih Ilok “Volja”, Udruga IKS iz Petrinje, Mreža mladih Hrvatske te Udruga ZUM. Projekt se provodi od 1. kolovoza 2022 i trajat će do 31. prosinca 2023. godine. Projekt aktivnog sudjelovanja mladih financijsko je podržala Europska unija kroz Erasmus + program u iznosu od 38.361,00 eura.

Mladi su ti stručnjaci za svoj život, najbolje razumiju vlastite potrebe, s kakvim se nedaćama suočavaju i kako trenutnu situaciju promijeniti na bolje. Međutim, te ideje ne dođu do donositelja odluka jer često ne postoji prostor ali niti mehanizmi aktivnog uključivanja mladih u donošenje odluka. Čak ako i postoji volja za uključivanje mladih u političke procese, nedostaje znanje kako to učiniti i djelovati. Nužno je uspostaviti „mostove“ između mladih i donosioca odluka.

Da bi se odgovorilo na prepoznate potrebe i da bi se mladi aktivno uključili, potrebno ih je informirati o pravima, osigurati zajednički prostor za istraživanje, raspravu i dijalog o njima važnim temama ( u ovom slučaju socijalnim pravima).

Kroz projekt želi se motivirati mlade da progovaraju o temama od njihova interesa i da o tome osvještavaju svoje vršnjake. Sudjelovanjem u projektu mladi će iskusiti proces dijaloga s donositeljima odluka, izradu preporuka i suradnju s donositeljima odluka, organizaciju događaja od interesa za javnost i općenito građanski angažman.

Kroz dijalog s donosiocima odluka zajednički čemo doći do inkuzivnijih politika za mlade na lokalnoj razini i pozitivno utjecati na pristup pravima za sve mlade.

Cilj ovog projekta je osnažiti mlade za aktivno uključivanje u dijalog o socijalnim pravima na lokalnoj razini, a posebni ciljevi su osnaživanje mladih lidera_ica za rad s mladima, otvaranje prostora za povezivanje mladih i donosioca odluka te izrada preporuka za inkluzivnije lokalne politike za mlade.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

  • Aktivnost mobilnosti za 15 mladih lidera_ica s mladima u trajanju od 4 dana na temu rada s mladima, ljudskih i socijalnih prava te dijaloga mladih s donositeljima odluka.
  • Provedba online konzultacije o socijalnim pravima mladih (obuhvaćeno 300 mladih).
  • Aktivnost pripremnih susreta s mladima u svrhu informiranja o socijalnim pravima i pripremi za dijalog s donositeljima odluka.
  • Održavanje 5 dijaloga mladih s donositeljima odluka u 5 lokalnih zajednica.
  • Stvaranje preporuka za poboljšanje lokalnih politika za mlade sa provedenog dijaloga mladih s donositeljima odluka i slanje preporuka lokalnim donositeljima odluka u svrhu kreiranja participativnijih i inkluzivnijih lokalnih politika za mlade.
  • Provedba jedne online kampanje o podizanju svijesti o pristupu socijalnim pravima mladih.
  • Održavanje nacionalne konferencije u Zagrebu o procesu provedbe dijaloga mladih s donositeljima odluka u 5 zajednica te predstavljanje rezultata projekta s ciljem diseminacije rezultata i multipliciranja metodologije projekta u više zajednica.
  • Održavanje online sastanaka s partnerskim organizacijama i grupama mladih.

Što mladi imaju od toga ako se uključe u projekt?

Dugoročna korist od sudjelovanja u projektu za mlade vidi se kroz informiranje mladih o socijalnim pravima, mogućnostima uključivanja u proces donošenja odluka, kao i osnažene mlade lidere_ice koji će steći kompetencije za osnaživanje mladih u pristupu socijalnim pravima i aktivnom sudjelovanju u svojim zajednicama. Osim toga, radit će na svojim vještinama vođenja uljudnog dijaloga s donositeljima odluka, vještine kreiranja javnih politika, vještine komuniciranja s okolinom itd. I naravno, neizostavno, potvrdu o sudjelovanju i Youthpass 🙂

Projekt sufinancira Europska unija kroz Erasmus + program te Odjel za mlade Vijeća Europe.

Kategorije
Uključi se!

“MI – jučer, danas, sutra”

Kategorije
Uključi se!

Volontiraj na projektu “Za održivu budućnost”

Kategorije
Uključi se!

Volontiraj na projektu “Stručne kave za informiranije i zdravije mlade”

Udruga ZUM počinje sa svojim projektom “Stručne “kave” za informiranije i zdravije mlade” s ciljem informiranja i savjetovanja mladih o mentalnom, seksualnom i reproduktivnom zdravlju ali i zdravlju općenito te potaknuti mlade na veću brigu o sebi i svom zdravlju. Provodit će se brojne aktivnosti koje će utjecati na smanjivanje stigmatizacije i predrasuda oko mentalnog i seksualnog zdravlja i poticati mlade na dodatno informiranje i učenje o svome zdravlju. ??
Pridruži se super mladom timu i sudjeluj u kreiranju aktivnosti ???

Kategorije
Uključi se!

Od pasivnog promatrača do aktivnog sudionika!

Trenutna situacija, nezaposlenost, nezadovoljstvo vlastitim životom i neuređenost države razlozi su zbog kojih mladi odlaze iz Hrvatske. Prema istraživanju Instituta za društvena istraživanja iz 2018. navodi da su mladi skloni odlasku i dugotrajnom ostanku u inozemstvu a razloga ima više, od utjecaja prijatelja koji su već otišli, obrazovanja, zapošljavanja do nezadovoljstva životom u Hrvatskoj a glavni razlog je odlazak u uređeniju zemlju gdje će se njihovo obrazovanje i rad cijeniti. (“Iskustvo migracije i planirani odlasci mladih iz Hrvatske”, Potočnik, Dunja ; Adamović, Mirjana).

“Evidentno je da se Hrvatska već suočava s brojim posljedicama negativnog migracijskog salda, od smanjenja broja stanovnika, depopulacije cijelih regija i zatvaranja obrazovnih ustanova do nedostatka radne snage određenog profila (čiji je najeklatantniji primjer medicinska struka) te urušavanja temelja mirovinskog sustava, gospodarskih posljedica i društvenog nezadovoljstva koje raste sa svakim novim izvještajem o odlasku hrvatskih građana u inozemstvo.” (“Iskustvo migracije i planirani odlasci mladih iz Hrvatske”, Potočnik, Dunja ; Adamović, Mirjana, 2018.).
Kroz manjak zdravstvenih djelatnika može se zaključiti kako sve više ljudi emigrira u naprednije zemlje. To svjedoči i turistička sezona koja je pokazala da nedostaje radne snage. Teško je nadoknaditi radnu snagu uvođenjem radnih dozvola jer su dosadašnji izvori radne imigracije istrošeni.

No, nije sve tako crno. Mladi su iskazali da žele završiti obrazovanje u matičnoj zemlji i pokušati ostvariti svoje ciljeve. Tek ako dožive neuspjeh otići će iz Hrvatske. Demografska slika neće se popraviti ako politika misli utjecati samo na ekonomski rast ili smanjiti stopu nezaposlenosti. Potrebno je ozbiljno shvatiti trenutnu situaciju i osvijestiti problematiku. Da bi došlo do promijene u smanjenju broja stanovnika potrebna je promjena: u obrazovnom sustavu, tržištu rada, demografskoj politici, mirovinskom sustavu itd.

Što će se dogoditi nakon smirivanja pandemije te hoće li migracijski saldo biti pozitivan ili negativan (a i stopa nezaposlenost biti veća ili manja) kao u krizi 2008. i ulaska u EU 2013.? Neizvjesnost nas grize ali potrebno je na vrijeme reagirati i utjecati.

Na nama je da učinimo što možemo. Putem projekta “MI – jučer, danas, sutra”, financiran od Europske Unije, želimo utjecati na daljnje iseljavanje i nezaposlenost mladih ljudi u Hrvatskoj. Nositelj projekta je Udruga mladih i Alumni FET Pula a Udruga ZUM partner je na projektu s drugim udrugama i institucijama iz Hrvatske. Znanstvena istraživanja i strukturirani dijalozi temelji su za izradu javnih politika koje bi dovele do novih reformi i mjera u Hrvatskoj. Osim toga, putem fokus grupa, radionica, debata i kampanja želi se podići svijest o ulozi organizacija civilnog društva u društvenoekonomskom razvoju. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda (Učinkoviti ljudski potencijali) i trajat će 36 mjeseci.

Stay tuned for more.