Kategorije
Tko pita - skita!

!! Europe goes local !!

Agencija za mobilnost i programe objavila je poziv gradovima da se uključe u projekt Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level.

Projekt Europe Goes Local najveći je europski projekt u području rada s mladima te se provodi uz financijsku potporu programa Erasmus+ . Provodi se s ciljem poboljšanja kvalitete rada s mladima, posebice kroz jačanje suradnje između ključnih dionika na lokalnoj razini – predstavnika jednica lokalne i regionalne samouprave te osoba aktivnih u području rada s mladima.

Kroz aktivnosti projekta na nacionalnoj i europskoj razini, uključenim jedinicama lokalne i regionalne samouprave pružat će se kontinuirana višemjesečna stručna podrška pri uspostavu/unaprjeđenju lokalnih sustava rada s mladima, u skladu s individualnim potrebama JLRS-a. Projekt omogućava i osposobljavanje i usavršavanje predstavnika JLRS-a u području rada s mladima kao i umrežavanje sa raznim dionicima na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Rok za prijavu je 4. studeni 2021.

Prijavnice te više informacija nalaze se na sljedećoj poveznici:

https://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/otvoreni-poziv-gradovima-za-iskaz-interesa-za-ukljucivanje-u-projekt-europe-goes-local/

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju: zum@udrugazum.org ili aleksandra.lera@gmail.com

Više o EGL-u:

Mladi ljudi suočavaju se s većinom društvenih izazova u svojoj okolini, stoga je i potpora njihovoj dobrobiti i samostalnosti uglavnom organizirana na lokalnoj razini. U većini europskih zemlja, odgovornost za rad s mladima u velikoj mjeri počiva na lokalnim političkim i administrativnim strukturama jer su one najbliže mladoj populaciji. Gradovi i općine na mnogo načina utječu na poboljšanje životnih uvjeta mladih – neki kroz podršku organizacijama za rad s mladima, a neki kroz aktivnosti koje sami provode.

Nacionalne agencije za program Erasmus+ i njihovi partneri odlučili su započeti dugoročnu suradnju s ciljem poboljšanja kvalitete rada s mladima posebice kroz jačanje suradnje između različitih dionika u tom području, a u skladu s pravnim osnovama Erasmus+ programa.

Ciljevi projekta:

 • podržati priznavanje i podizanje kvalitete rada s mladima kao dijela lokalne politike prema mladima
 • osnažiti europsku i međunarodnu dimenziju rada s mladima na lokalnoj razini
 • razviti strategije i mjere kojima će nacionalne agencije Erasmus+ programa podržavati rad s mladima
 • doprinijeti razvoju rada s mladima kroz Europsku suradnju u području mladih

Osim što daje svoj doprinos aktivnostima projekta na europskoj razini, Agencija za mobilnost i programe EU koordinira nacionalne aktivnosti i sastanke nacionalne radne skupine koju čine stručnjaci u području rada s mladima. Nacionalne aktivnosti za cilj imaju podržati jedinice lokalne i regionalne samouprave pri unaprijeđenju sustava podrške rada s mladima na lokalnoj razini i to kroz organizaciju osposobljavanja, mentoriranje te razne aktivnosti umrežavanja i uspostavljanja partnerstava na međunarodnoj razini. 

Članovi hrvatske nacionalne delegacije stručnjaka su:

 • Aleksandra Lera (Udruga ZUM)
 • Marko Kovačić (Institut za društvena istraživanja Zagreb)
 • Anton Finderle (Grad Pazin)
 • Mario Žuliček (Udruga gradova)
 • Branimira Penić (Hrvatsko debatno društvo)
 • Tajana Broz (Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, sudionica prvog izdanja nacionalnih aktivnosti projekta Europe Goes Local)
 • Hrvoje Novak (Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije)
 • Hrvoje Kovač (Grad Lepoglava)
Kategorije
Tko pita - skita!

Što kandidati_kinje misle o mladima, njihovim problemima i kako ih riješiti?

Upiti su poslani sljedećim kandidatima: Borisu Miletiću, Danijelu Feriću, Divni Radolović Rosanda, Ireni Hrstić, Sanji Radolović, Eleni Puh Belci, Filipu Zoričiću, Dušici Radojčić, Mirku Jurkiću i Goranu Matiću

Kategorije
(Ne)kultura Tko pita - skita!

Od ideje do realizacije uz Europske Snage Solidarnosti

 • Uočavaš u svojoj zajednici neke probleme koje bi volio da se riješe ali ne znaš kako i na koji način?
 •  Ti i tvoje društvo želite napraviti nešto za mlade u svojoj zajednici?
 • Imaš potrebu za usavršavanjem i učenjem kako bi obogatio/la svoj CV?

Dosta nabrajanja. Idemo s konkretnim odgovorima.

 • S Projektom solidarnosti možeš uočeni problem u zajednici riješiti.
 • Projekt solidarnosti omogućit će ti da to i napraviš
 • Pisanjem i provedbom projekta steći ćeš značajne kompetencije i dobiti potvrdu o stečenim kompetencijama Youthpass

Sad malo više konkretnih informacija.

Projekt solidarnosti aktivnost je solidarnosti unutar zemlje koju pokreću, razvijaju i provode mladi u razdoblju od dva mjeseca do 12 mjeseci. Njime se skupini od najmanje pet mladih daje prilika da iskažu solidarnost preuzimanjem odgovornosti i obvezivanjem na ostvarivanje pozitivnih promjena u svojoj lokalnoj zajednici. Projekt bi trebao imati jasno utvrđenu temu koju skupina mladih želi zajedno istražiti i koja se mora pretočiti u konkretne dnevne projektne aktivnosti i uključivati sve sudionike. Projekti solidarnosti trebali bi biti usmjereni na suočavanje s ključnim izazovima u zajednicama, ali trebali bi donositi i jasnu europsku dodanu vrijednosti. Sudjelovanje u projektu solidarnosti važno je neformalno obrazovno iskustvo u okviru kojeg mladi mogu unaprijediti svoj osobni, obrazovni, društveni i građanski razvoj.

Mladi bi trebali preuzeti inicijativu u savladavanju problema i izazova koji ih okružuju zbog čega bi projekt solidarnosti trebao biti izravno povezan s lokalnom zajednicom u kojoj žive iako neki mogu biti posvećeni rješavanju regionalnih ili čak nacionalnih problema. Projekt solidarnosti trebao bi utjecati na lokalnu zajednicu rješavanjem lokalnih problema, usmjeravanjem na posebnu skupinu ili razvojem lokalnih mogućnosti (osobito u zajednicama koje se nalaze u ruralnim, izoliranim ili marginaliziranim područjima).

Primjer: “Za održivu budućnost”

Klub mladih volontera/ki program je koji provode udruge Volonterski centar Istra i Udruga ZUM. Jedan od ciljeva Kluba mladih volontera/ki je poboljšanje prostora i razvoj zajednice u kojoj živimo, promatrajući prostor i zajednicu, uočavajući potrebe te odgovarajući na iste. Sukladno tome, uočena je potreba za čišćenjem onečišćenih prostora u lokalnoj zajednici. Više puta, na inicijativu članova Kluba mladih volontera/ki, organizirali su i proveli akcije čišćenja okoliša (s naglaskom na plaže) uz uključivanje većeg broja građana u volonterske aktivnosti brige o okolišu zajednice u kojoj žive, s ciljem daljnjeg razvoja svijesti o problematici zagađivanja okoliša. Zaključili su kako su same akcije kratkoročno rješenje te je za dugoročno rješenje problema onečišćavanja okoliša potrebno građane informirati o važnosti i dobrobiti brige za okoliš te im ponuditi alternativne načine u okviru postojećih stilova života, reuse ili recycle metodama.

Boljitak koji bi zajednica dobila ovim projektom je svjesnost o problemu zagađenja okoliša, specifično mora te utjecaju zagađenja na ekosustav i u konačnici život ljudi na Zemlji. Osim toga, aktivnosti projekta usmjerene su široj javnosti te uključuju zagovaračke elemente vezane uz praćenje čistoće i održavanje plaža.

Projektom želi se doprinijeti povećanju svijesti građana (osobito mladih) o problematici onečišćenog okoliša, kao i povećanju broja građana (posebice mladih) direktno uključenih u aktivnosti koje doprinose smanjenju otpada te daljnjem ukazivanju na problem. Također, projektnim aktivnostima želi se doprinijeti povećanju znanja i vještina građana vezano uz održivi razvoj i zaštitu okoliša te promovirati vrijednosti volonterstva.

Kategorije
Tko pita - skita!

Pula: #TimeToMove2019 ulična rasprava

U sklopu #TimeToMove kampanje koja traje cijeli listopad, udruga ZUM je 22.10.2019. sa svojim volonterima i volonterkama provela uličnu raspravu u Puli, s pitanjem “Kako mogu doživjeti Europu?” 🗣🇪🇺

Podijelili smo puno informacija o mogućnostima mobilnosti za mlade, ali i puno #TimeToMove letaka, platnenih torbi i #eurodesk sunčanih naočala! 😎

Hvala svima na zaustavljanju i sudjelovanju. 👥

Više o kampanji i drugim aktivnostima diljem Hrvatske i Europe, pronađite ovdje.

Kategorije
Tko pita - skita!

Slovačka: Sastanak “After 2020” projektnog tima

Zadnji međunarodni sastanak Erasmus+ projekta “After 2020” održao se u Sereďu, Slovačka,  od 18. do 20. listopada 2019. godine. 🌍👥

Na sastanku su se izmijenile ideje i prepričale do sad određene aktivnosti u sklopu projekta, kojem je jedan od ciljeva jačanje kompetencija osoba koje rade s mladima i pripremanje mladih na potrebne vještine, znanja i promjene u poslovima koje nas čekaju nakon 2020. 🔜💪📚

Projekt traje do 31.12.2019., a aktivnosti možete pratiti na službenoj stranici projekta.