November 8, 2017.

Zadnji broj tiskanog izdanja 3ske!!!

Svima drag magazin 3ska!!! u tiskanom obliku odlazi


[ Čitaj više ]

 Datum: 25.10.2017. | Autor: Redakcija | Kategorija: (Ne)kultura

„Ja sam mjerna jedinica za sreću“

Intervju s Filipom Šovagovićem, autorom predstave Tesla Anonimus.
[ Čitaj više ]