Kategorije
Tko pita - skita!

Samobor: Održana nacionalna konferencija projekta „Europe Goes Local“

U petak, 31.05.2019., Aleksandra Lera, kao članica radne skupine projekta ispred Udruge ZUM, sudjelovala je na konferenciji „Rad s mladima na lokalnoj razini: rezultati i preporuke“ projekta „Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Minicipal Level“, koja se održala u prostorima Centra za mlade Bunker u Samoboru. Projekt „Europe Goes Local“ najveći je europski projekt u području rada s mladima, u kojem sudjeluju 22 nacionalne agencije zadužene za provedbu programa Erasmus + , dok je u posljednje tri godine stvorena i šira mreža suradnika na europskoj razini, koju čini više od 150 jedinica lokalne samouprave, udruga mladih i udruga za mlade te drugih krovnih organizacija i stručnjaka koji djeluju u području rada s mladima.
Sudionike konferencije pozdravila je Jelena Vojvoda, upraviteljica Centra za mlade Bunker, ukratko opisujući oblike participacije mladih u procesu osmišljavanja prostora Centra za mlade Bunker te naglašavajući ulogu jedinica lokalne samouprave u osiguravanju potrebnih resursa. Antonija Gladović, ravnateljica Agencije za mobilnost i programe Europske unije, istaknula je jedinice lokalne samouprave kao prve točke u radu s mladima. Aleksandra Živković, iz Odjela za strateška partnerstva i strukturirani dijalog u području mladih Agencije za mobilnost i programe Europske unije, ukratko je predstavila ciljeve, provedene aktivnosti kao i ostvarene rezultate. U projekt je na nacionalnoj razini bilo uključeno ukupno 11 općina/gradova na području Republike Hrvatske, koji su temeljem osmišljenih aktivnosti kroz edukaciju, studijske posjete te mentorsku podršku od strane članova radne skupine projekta, jačali kapacitete za razvoj i provedbu individualnih planova u području rada s mladima, odnosno politika za mlade.
Marko Kovačić, ispred Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, predstavio je Europsku povelju o radu s mladima na lokalnoj razini, kao prvi dokument koji naglašava važnost rada s mladima na lokalnoj razini, odnosno ostvarivanje preduvjeta za osiguravanje kvalitetnog rada s mladima.
Završna konferencija održana je i s ciljem razmjene primjera dobrih praksi jedinica lokalnih samouprava uključenih u projekt koja su naglašena kroz dvije panel diskusije. U okviru prve panel diskusije „Doprinos projekta Europe Goes Local u razvoju poticajnog okruženja za lokalni rad s mladima“ iskustva u procesu planiranja i provedbe individualnih planova u području rada s mladima, podijelili su predstavnici jedinica lokalnih samouprava: Mirna Kezele (privremena pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, Grad Varaždin), Makro Vešligaj (gradonačelnik, Grad Pregrada), Sanda Sušanj (pročelnica Odjela za odgoj i školstvo, Grad Rijeka), Marija Kapović (viša referentica za proračun i financije, Grad Opuzen).
Druga panel diskusija „Europska dimenzija projekta Europe Goes Local“ bila je usmjerena na predstavljanje aktivnosti koje su se provodile na europskoj razini, pri čemu su panelisti Maja Uršić- Staraj (članica radne skupine projekta, Udruga Delta), Aleksandra Podrebarac (predsjednica udruge Carpe Diem) i Neven Toplonjak (privremeni pročelnik Upravnog odjela za školstvo, predškolski odgoj i sport, Grad velika Gorica), podijelili svoja iskustva sudjelovanja u studijskim posjetima te ponudili primjere za usporedbu lokalnih politika rada s mladima u nekoliko država Europske unije.
Na samom kraju konferencije, predstavnicima gradova i općina upućen je poziv za sudjelovanje u nastavku projekta. Više informacija o novom ciklusu aktivnosti projekta „Europe Goes Local“ te postupku prijave dostupno je na mrežnoj stranici Agencije za mobilnost i programe Europske unije (poveznica).

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)