Kategorije
Gdje danas, gdje sutra Uključi se!

Poziv na sudjelovanje u Okruglom stolu i izobrazbi

Udruga ZUM i Volonterski centar Istra pozivaju sve zainteresirane na sudjelovanje u Okruglom stolu na temu školskog volontiranja i izobrazbi “Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje”.

Udruga ZUM i Volonterski centar Istra pozivaju sve zainteresirane na sudjelovanje u Okruglom stolu na temu školskog volontiranja i izobrazbi “Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje”.

Aktivnosti će se održati 16.travnja 2019., u trajanju od 10:30 do 17:30 sati, u prostorijama Istarske razvojne agenciji u Puli, na adresi Mletačka ulica 12.

Okrugli stol na temu uspostave i provedbe školskih volonterskih programa, odnosno školskog volontiranja organizira Udruga ZUM kao završnu aktivnost projekta „VOLUNTEEN“, na kojem će se razgovarati o izazovima u radu sa školskim volonterima/kama, sustavu podrške za unaprjeđenje i razvoj školskih volonterskih programa te mogućnostima odgojno-obrazovnim ustanova sa organizatorima volontiranja: organizacijama civilnog društva i javnim ustanovama. Okrugli stol je namijenjen svim odgojno-obrazovnim ustanovama, stručnim suradnicima/cama i učenicima/cama zainteresiranima za razvoj i/ili unaprjeđenje školskih volonterskih programa te svim organizatorima volontiranja zainteresiranima za uključivanjem učenika/ca srednjih škola u volonterske aktivnosti.

Program izobrazbe „Potvrda o kompetencijama stečenih kroz volontiranje“ provodit će se u organizaciji Volonterskog centra Istra, kao jedna od aktivnosti projekta „PORIV – Podrška razvoju infrastrukture volonterstva“. Izobrazba je namijenjena koordinatorima/cama volontera/ki koji djeluju u organizacijama civilnog društva te javnim ustanovama, a provodi se s ciljem upoznavanja sa konceptom kompetencija, ključnim dijelovima i svrhom Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje, odnosno osposobljavanja koordinatora volontera/ki za učinkovito i kvalitetno praćenje kompetencija volontera/ki.

Prijaviti se možete putem ovog obrasca, pri čemu je rok za prijavu na izobrazbu “Potvrda o stečenim kompetencijama” 12. travnja, a na okrugli stol do 15. travnja 2019.
 
Za dodatne informacije ili dodatno pojašnjenje molimo da se javite na sljedeće kontakt podatke:
 
Za okrugli stol: Vlasta Vujačić (Udruga ZUM): vlasta@udrugazum.org, 099/252 94 88
Za izobrazbu “Potvrda o stečenim komptenecijama”: Aleksandra Lera (Volonterski centar Istra): aleksandra@vci.hr, 097/671 32 14

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)